លេងទឹកធ្លាក់

 ទឹកធ្លាក់ស្ទឹងពង្រូលជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលធ្វើភ្ញៀវ អាចហែលលេងជាមួយទឹកយ៉ាងថ្លាឈ្វេងដោយ សប្បាយ រីករាយ។​ភ្ញៀវអាចធ្វើដំណើរឡើងភ្នំដោយ ជិៈកង់ ម៉ូតូ​និងថ្មើរជើងចម្ងាយ៦.៥គីឡូម៉ែត្រពី​មណ្ឌល​សហគមន៍នៅ ពេលធ្វើដំណើរអ្នកអាច គយគន់ទេសភាពយ៉ាង ស្រស់ បំព្រងនៅសងខាងផ្លូវពោពេញទៅដោយព្រៃខៀវស្រងាត់។

ដើម្បីអាចទៅបានភ្ញៀវត្រូវទាក់ទងគណៈកម្មការសហគមន៍ ដើម្បីរៀបចំសម្ភារៈ នាំផ្លូវ និងអាហារជាដើម។